Avyakt Bapdada Drills

 • Conduct one drill daily and perform it several times (At least 24) during the day

 

 

 • 2) Bich bich me drill karne ki vidhi aur uske fayade 12-12-98
  02_Bich bich me drill karne ki vidhi aur uske fayade 12 12 98
   

 

 • 3) 5 Swarupon ke abhyas ka 5 second ka abhiyas 30-3-2000
  03_5 Swarupon ke abhyas ka 5 second ka abhiyas 30 03 2K

 

 • 4)Apne mann mantri ko videhi banne ka order do 11-11-2000
  04_Apne mann mantri ko videhi banne ka order do 11 11 2K

 

 

 

 

 • 8) Abhi abhi nirakari abhi abhi farishta swarup 15-12-02

  08_Abhi abhi nirakari abhi abhi farishta swarup ki drill 15 12 02

 

 

 

 

 • 12)Main Paramdham niwasi shresht aatma hun 30-11-03
  12_Main Paramdham niwasi shresht aatma hun Drill 30 11 03

 

 

 

 • 15)Charon or light might ki sakaash dene ki drill 2-02-04
  15_Charon or light might ki sakaash dene ki drill 2 02 04

 

 

 

 • 18) Purushotam sangamyugi shresht brahmin aatma hun drill 31-10-06

 • 18_Purushotam sangamyugi shresht brahmin aatma hun drill

 

 

 

 • 21) Bahanebazi, Alasya, Albelapan samapt karne ki drill 15-02-07

 • 21_Bahanebazi, Alasya, Albelapan samapt karne ki drill 15 02 07

 

 

 

 

 

 • 26) Sangaamyug ke aatmik mauj ki sthiti drill 18-01-08
  26_Sangaamyug ke aatmik mauj ki sthiti drill 18 01 08

 

 

 

 

 

 

 

 • 33) Ek second me ekagra ho paramdham niwasi ho jaao 15-11-08

 • 33_Ek second me ekagra ho paramdham niwasi ho jaao 15 11 08

 

 • 34) Buri drishti vale ko aap nahin, light dikhegi 15-12-08
  34_Buri drishti vale ko aap nahin, light dikhegi 15 12 08

 

 

 • 36) Paristhitiyon ke bich mind control karne ki drill 28-02-10

 • 36_Paristhitiyon ke bich mind control karne ki drill 28 02 10

 

 

 

 

 

Font Resize